Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej

  • Grażyna Podgórska - mgr pielęgniarstwa

  • Małgorzata Ignaczak – pielęgniarka środowiskowo– rodzinna

  • Iwona Kacprzak – pielęgniarka poz

  • Monika Młotek – położna środowiskowo– rodzinna

  • Alicja Rybicka – pielęgniarka szkolna i w punkcie szczepień.


Nasze pielęgniarka środowiskowo-rodzinne i położna i sprawują kompleksową opiekę pielęgniarską nad pacjentami. Wykonują, na podstawie skierowania wydanego przez lekarza rodzinnego, zabiegi i procedury medyczne, których wykonanie możliwe jest w trybie ambulatoryjnym, zarówno w gabinecie pielęgniarski jak i w domu chorego.

Godziny pracy personelu pielęgniarskiego mogą ulegać zmianie, aktualnej informacji o dostępności do usług pielęgniarskich - udziela rejestracja.